Factors @ Stark Lab

Gene Name Type Activity (log2) in S2 cells
(avg/min/max)
Cluster Data available
S2Kc167BG3OSCHeLa
CG18619 (FBgn0032202) TF
 
(-0.09/-1.83/0.98)

Factor activity

H. sapiens orthologues1

CREBL2 (HGNC:2350, ENSG00000111269)

Functionally similar transcription factors and cofactors

CDS DNA Sequence2

ATGGCTGATATGGAGATACAGAGCAACAAAATGTCAATAACGGAGGAAACACAAGTGACGCGCAAGGAATGTGGAAAAAGGGGACGAAAACCAGGAAGAAAGACGTCTACTGAAAAATTGGACATGAAAGCCAAACTAGAACGCAGCAGACAAAGTGCCAGGGAATGCCGGGCGCGCAAGAAGCTGCGGTATCAGTACCTGGAGGAACTGGTGGCGGATCGGGAGAAGGCTGTAGTTGCTTTGCGTACGGAACTGGAGCGCTTAATTCAATGGAATAACCAGTTGAGCGAAAGCAACACTCCAACCAACAATGACCAGTTACTTCAGGAACTCGGAATCCTCAAACAAGAA

CDS AA Sequence2

MADMEIQSNKMSITEETQVTRKECGKRGRKPGRKTSTEKLDMKAKLERSRQSARECRARKKLRYQYLEELVADREKAVVALRTELERLIQWNNQLSESNTPTNNDQLLQELGILKQE

1   H. sapiens orthologs were obtained from InParanoid8, in particular D.melanogaster-H.sapiens.orthoXML.
2   Genomic sequences of the transcription factors were obtained from the dm3/BDGP Release 5 genome assembly. In the case of cofactors, the genomic sequences stand for our results obtained by deep sequencing.