Factors @ Stark Lab

Gene Name Type Activity (log2) in S2 cells
(avg/min/max)
Cluster Data available
S2Kc167BG3OSCHeLa
Eaf6 (FBgn0035624) cofactor
 
(0.27/-2.33/1.26)

Factor activity

Additional information

Eaf6 [FlyBase] | Eaf6 [FlyMine] | Eaf6 [BDGP]

H. sapiens orthologues1

None.

Functionally similar transcription factors and cofactors

CDS DNA Sequence2

ATGAGCTCGCCAACGAGTAAAAATGTCAGCGAAACGAACGGGAACAAGCCAAAGAAGTCGGCCAAAACGAGCTCGAATACGAAAGGCGGCTCCATGGACACTCGCGCCGAGTTGGCGGACCTCATCAAGAAGAAGGCCGAAACATCGGAACAACTGGCCAATCTGGAGCGACAGATCTACGCCTTCGAGGGCTCCTACCTAGAGGACACGCAGTTGTGCGGAAACATCATCCGAGGCTGGGAGCGCTATCTGACCTCCAACAAGGCCACCAACTCCAAGGCCGACAAGCGGAATCGCAAGTTCAAGGAGGCCGAGCGCCTGTTCTCCAAGTCCAGCATCACCTCCATGGCTATATGCAATCCTGAGCGCGCCAGCGAATCGGATTCCATCACAAATGAAGACTCCAGCGACAATCAGATCTCAATCAATCAGAACACCACAACGGCCCACGACGGAACCACGACAATCAAGAGCACACCGAAAGACGAAAAGGATTCACCCTCGCATCGCAATGAGGGCAGCGTAGTGAGCGGAATGGTGTCTGGATCTACGAACAGTGGAGGGAACAAGGATCTCCTCGGCACACCCACTTCGAATACAAAGAGCAAACTATCCACGAACTCCAGTGCGACAGCGAAGAAAAGCGGTCACATAAACAAGAAGATTCGACATCGA

CDS AA Sequence2

MSSPTSKNVSETNGNKPKKSAKTSSNTKGGSMDTRAELADLIKKKAETSEQLANLERQIYAFEGSYLEDTQLCGNIIRGWERYLTSNKATNSKADKRNRKFKEAERLFSKSSITSMAICNPERASESDSITNEDSSDNQISINQNTTTAHDGTTTIKSTPKDEKDSPSHRNEGSVVSGMVSGSTNSGGNKDLLGTPTSNTKSKLSTNSSATAKKSGHINKKIRHR

1   H. sapiens orthologs were obtained from InParanoid8, in particular D.melanogaster-H.sapiens.orthoXML.
2   Genomic sequences of the transcription factors were obtained from the dm3/BDGP Release 5 genome assembly. In the case of cofactors, the genomic sequences stand for our results obtained by deep sequencing.